SLO EN

Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logo


Uporabna informatika
Zadnja številka
Pretekle številke
Naročanje
Vabilo avtorjem
Navodila za avtorje
Uredniški odbor

Revija Uporabna informatika


 
Revija Uporabna informatika ponuja bralcem prispevke na znanstveni, strokovni in informativni ravni z najširšega področja informatike v poslovanju podjetij, javni upravi in zasebnem življenju. Znanstveni in strokovni prispevki so dvojno slepo recenzirani. Posebna vrednost revije so predstavitve domačih projektov in dosežkov v člankih domačih avtorjev. Redno izhaja štirikrat letno.
Uredniška politika v celoti >> Skrij uredniško politiko <<
Uredniški cilj revije Uporabna informatika je spodbujanje razvoja in širjenja znanj z najširšega področja informatike v poslovanju podjetij, javni upravi in zasebnem življenju. Temeljni poudarek pri urednikovanju prispevkov dajemo aplikativnim raziskavam in študijam primerov avtorjev akademikov in praktikov, vendar objavljamo tudi članke, ki predstavljajo temeljne raziskave s predstavitvijo možnosti uporabe raziskovalnih dosežkov v praksi. Pričakujemo kritične poglede na informacijsko tehnologijo, razvoj, uvajanje ter uporabo informacijskih sistemov, na strategijo, menedžment, ekonomiko, organizacijo, politike in metode na področju informatike, sociološke vidike informatike ter vse druge teme s področja informatike. Zaželena je obravnava značilnih slovenskih perspektiv informatike ter prispevki iz širše regije in Evrope.

Urednik: Jurij Jaklič

Celoten uredniški odbor

Indeksirana v bazi INSPEC

Revija Uporabna informatika je od številke 4/VII vključena v mednarodno bazo INSPEC.


Izdajatelj: Slovensko društvo INFORMATIKA


ISSN 1318-1882

Zadnji članki

Tina Jukić, Ljupčo Todorovski, Anamarija Leben, Mirko Vintar:

Uporaba kataloga kazalnikov za vrednotenje politik, programov, projektov in storitev e-uprave / The Usage of a Catalogue of Indicators for the Evaluation of e-Government Policies, Programs, Projects and Services

Mateja Kocbek, Gregor Polančič:

Družbeni menedžment poslovnih procesov / Social Business Process Management

Alen Mitrović:

Poročanje o informatiki v letnih poročilih slovenskih družb / Reporting on Management Information Systems in the Annual Reports of Slovenian Companies

Zadnja številka

Kontakt

Slovensko društvo INFORMATIKA,
Revija Uporabna informatika
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: ui@drustvo-informatika.siRevija Uporabna informatika - noga
Uporabna informatika | Zadnja številka | Naročanje | Vabilo avtorjem | Navodila za avtorje
Obvestilo o uporabi piškotkov na spletnih straneh Uporabne informatike

© 2009 - 2016 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..